Правова інформація та приватність

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Угода користувача регулює відносини між сайтом grivone.ua і користувачем мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу grivone.ua, який є власністю та управляється grivone.ua, згідно з визначеними в Угоді умовами.

Вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання grivone.ua ( пошук, перегляд, розміщення оголошень, реєстрація на сайті тощо), визначається як остаточне рішення щодо прийняття пропозиції grivone.ua на адресу Користувача, про укладення договору.

Дана Угода може бути змінена сайтом grivone.ua у разі необхідності, без персонального повідомлення про це Користувача, яка набуває чинності з моменту її розміщення на grivone.ua, якщо інше не указано в Угоді. Користувач зобов’язаний ознайомитись з діючою Угодою.

1.Терміни та визначення.

Терміни Угоди Користувача, що зазначені нижче, мають значення:

Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включаючи контактну інформацію, фотографії тощо), розташоване Користувачем на grivone.ua.

Товар - будь-який товар, послуга, пропозиція про роботу та інше, про що Користувач розміщує Оголошення на grivone.ua

Продавець - Користувач, що розміщує на grivone.ua Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.

Покупець - Користувач, який здійснює перегляд Оголошення, розміщеного Продавцем, спілкується з Продавцем щодо Товару та / або укладає угоду з Продавцем.

Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, що створюються самостійно Користувачем під час реєстрації на сайті та використовуються для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на grivone.ua.

Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на grivone.ua, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами grivone.ua, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих grivone.ua умовах.

Реєстрація - сукупність дій Користувачавідповідно до зазначених інструкцій, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми grivone.ua.

 

2. Загальні положення.

2.1. grivone.ua пропонує Користувачеві, відповідно до умов цієї Угоди, скористатися доступними на grivone.ua Сервісами, що включають розміщення, пошук і перегляд Оголошень та іншими послугами запропонованими на сайті.

2.2. Надання послуг окремих Сервісів можуть регулюватися окремими правилами або Угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди Користувача. 2.3. grivone.ua є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно розміщувати пропозиції щодо Товару, яким Продавець правомочний розпоряджатися, а Покупець приймає на свій розсуд пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.

Угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямої або непрямої участі grivone.ua.

2.4. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту означає згоду Користувача у прийнятті на себе зобов'язань, щодо роботи згідно інструкцій по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.

2.5. Здійснюючи доступ до grivone.ua і укладаючи таким чином дану Угоду, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди користувача.

2.6. Сервіси, надані на grivone.uaв будь-який момент можуть доповнюватися, оновлюватися, змінювати форму та характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на grivone.ua.

3.2.  Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам.

3.3. Будь-яка дія, вчинена з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, здійсненою самим Користувачем або уповноваженою ним особою.

3.4. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані іншими особами.

3.5grivone.ua має право використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні grivone.ua.

3.6grivone.ua вправі заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Оголошеньа також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості її відновлення.

4. Відомості, що надаються Користувачами

4.1. У рамках використання grivone.ua Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану їм інформацію.

4.2. У процесі користування Сервісами grivone.uaКористувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання або розміщення у відкритому доступі персональних та інших відомостей.  _________ вживає усіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

4.3grivone.ua не зобов’язаний здійснювати попередню перевірку будь-яких Відомостей, що розміщуються Користувачем з допомогою grivone.ua, а також має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні або розповсюдженні їм будь-яких Відомостей.

 4.4. Звернення Користувача до grivone.ua з питань, пов'язаних з використанням grivone.ua, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті, та можуть бути не розглянуті, у разівідсутності інформації і документів, необхідних для розгляду звернення.

5. Зобов'язання Користувача

5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угоди grivone.ua.

5.2. Доступні Користувачеві Сервіси grivone.ua можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси створені grivone.ua.

grivone.ua має право, у будь-який час та на свій розсуд проводити вибіркову перевірку повідомлень та об'явgrivone.ua вправі припиняти доступ Користувачів до тих чи інших сервісів, а також блокувати Оголошення.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на grivone.ua без письмового дозволу grivone.ua.

5.4. Користувач також зобов'язується:

не вживати ніяких дій, які можуть призвести до великого навантаження на інфраструктуру grivone.ua;

не копіювати, не відтворювати, не змінювати, будь-яку інформацію, що міститься на grivone.ua (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу grivone.ua;

5.5. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача у зв'язку з використанням останнім Сервісів чи розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являтисамостійно ці вимоги іншому Користувачеві і спільно вирішувати питання, без участі grivone.ua.

6. Обмін інформацією при використанні Сайту.

6.1. Повідомлення для користувачів публікуються для загального доступу на grivone.ua та / або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації на Сайті.

6.2. Повідомлення користувачів, призначені для grivone.ua, пересилаються способами, запропонованими на grivone.ua, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.

7. Гарантії та відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються на Сайті, відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщуваної їм інформації і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та / або інформації, що розміщується на Сайті.

7.2. Користувач несе відповідальність за запропоновані Товари та Угоди, за вибір контрагентів для Угоди. Угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. grivone.ua не є учасником і / або посередником угод, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.

7.3. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, grivone.ua не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, не гарантує Користувачеві, що:

- сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;

- сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;

- результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.

7.4grivone.ua не несе відповідальності за невиконання або порушення термінів виконання зобов'язань, через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.

7.5. Розміщувані Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти третіх осіб в мережі Інтернет. Вказані треті особи і зміст їх сайтів, так само, як і будь-яка інформація третіх осібне перевіряються grivone.ua на відповідність тим або іншим вимогам.

8. Інтелектуальні права

8.1. Власником виключних прав на grivone.ua, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак grivone.ua, бази даних, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є grivone.ua.

9. Термін дії Угоди користувача

9.1. Ця Угода користувача набирає чинності з моменту початку користування Користувачем Сервісами grivone.ua, незалежно від факту реєстрації користувачів або розміщення Оголошення на grivone.ua, і діють безстроково.

9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу.

grivone.ua залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду користувача Користувач не має права використовувати для доступу на grivone.ua Облікові дані іншого Користувача.

10. Спори та чинне законодавство.

10.1. Усі суперечки по даній Угоді вирішуються згідно чинного законодавства України.

11. Умови повернення коштів.

11.1. Для того, щоб не було незрозумілих ситуацій кожен користувач дошки grivone.ua має право, при поповнені рахунку користувача, самостійно вписати сумму для поповнення (мінімальна сумма поповнення 1 грн.), а отже помилково вписати неможливо і тим самим поповнити рахунок адже після натискання кнопки "Поповнити", користувача перенаправляє сайт на сервіс оплати від Liqpay на якому не можливо без підтвердження виконати поповнення та оплату послуг або публікацію оголошень на grivone.ua. Так, як користувач  має підтвердити оплату, отже це робиться цілеспрямовано, кошти поверненню не підлягяють.

12. Вартість оголошень

12.1. Якщо при розміщенні оголошення користувач бачить повідомлення про неможливість додати оголошення на сайт так, як рахунок користувача нульовий, то користувач має поповнити свій рахунок в залежності від кількості оголошень та послуг для їх рекламування. Платні оголошення мают наступний еквівалент, 1 оголошення = 1 гривня